Digital transformation – er du klar?

Begrebet bliver brugt hele tiden og alle snakker om det. Men hvad betyder det egentlig og hvad kommer det til at betyde for dig, mig og Danmark i fremtiden? Hvad er udfordringerne og hvad er mulighederne? Hvad kommer det til at betyde for vores virksomheder og hvor skal det nye fokus være? Hvad kommer det til at betyde for os som professionelle og privat? Disse vigtige spørgmål, vi nok alle går rundt og stiller os selv, når vi hører begrebet digital transformation nævnt, vil jeg i denne post forsøge at stille skarpt på og give bud på svar på.

“The only constant is change” som Einstein skrev i sin internememoer har aldrig været mere rigtigt og relevant. ALT er i forandring og alt bliver eller er blevet digitalt. Med denne digitalisering følger ufattelige datamængder og ny information, som kan bearbejdes og integreres. Og med nye teknologier som artificial intelligence kan man både forudsige og ret præcist analysere næsten alt, hvad den menneskelige hjerne kan processere. Og ofte meget bedre og mere korrekt end den menneskelige hjerne.

Det virker på de fleste mennesker meget skræmmende. Men er der noget at frygte? I min optik intet! Historien har vist os, at innovation altid har bragt os frem imod et bedre og mere meningsfyldt arbejde. Altid. Og vi har gennemgået mange transformationer allerede, som vi blot i hverdagen glemmer eller ikke tænker nærmere over. Hvem husker ikke transformationen fra skrivemaskiner til Pcere?. Eller fra disc men til Ipods?. Eller fra Ipods til Iphones? Har disse gjort os undværlige og overflødige? Nej, tværtimod har disse transformationer givet os helt nye muligheder og beriget os i vores professionelle liv.

Nuvel, transformationerne stiller umådeligt store krav til tilpasningsevne for såvel virksomheder, offentlige instutioner som til os selv privat, og der skal tænkes hurtigt og skarpt, som virksomhed, hvis ikke ens forretningsmodeller udfases af mere disruptive. Nokia, Blockbuster og Codak er text book eksempler herpå. Der kan nævnes mange flere.

Transformation er således en god ting. En process, der styrker os som privat personer og virksomheder til fremtiden. Omstillingsparathed, motivation, efteruddannelse og dygtiggørelse er nøgleord i transformationsprocessen. Og forbliv rolig, for du har gjort det 100 vis af gange før, måske bare uden at tænke synderligt meget over det. Og det samme har din virksomhed eller offentlige instans.

Jeg vil vove den påstand, at vi i Danmark, er nogle af de bedstei verden til denne transformation og det ses tydeligt, at digital transformation er øverst på agendaen i stort set alle direktioner i både den private- og offentlige sektor.

Fra forretningsmodeller til produktionsmetoder ses, at alt bliver transformeret. Transformeret til mere meningsfyldte og intelligente produkter og services. Marginer optimeres. Og systemer konsolideres. Lokale datacentre flyttes i skyen og enorme besparelser og optimeringer opnås.

Men hvad skal der ske med alle de dygtige it driftsfolk, når de lokale datacentre dør indenfor 5-10 år, som Gartner i nylig rapport har spået? Hvad skal der ske, når alt der nu er manuelt arbejde – bliver automatiseret?. For mig er svaret simpelt.

De skal ønskes tillykke med bedre jobs i meget bedre og mere meningsfyldte funktioner indenfor spændende områder som kunstig intelligens, data analyse, forudsigelses programmer og mange andre spændende teknologiske områder. På grund af indførelsen af tids- og omkostningsbesparende teknologier og markant øgede samt automatise-rede arbejdsprocesser, vil business casene for såvel private som offentlige virksomheder rumme enorme overskud, og der vil være mere end rigeligt plads i de offentlige og private budgetter til en ny jobskabelse i nye, meningsfyldte funktioner, ja måske endda en klækkelig lønforhøjelse til alle, der dygtiggører sig i de nye teknologier. Det er klart, at der i så store transformationer naturligvis skal tages et medansvar både som virksomhed, offentlig virksomhed som politisk for at sikre Danmarks føreposition i forhold til genskolingen af de disruptede stillinger i en digital transformeret organisation.

Men følelsen mange nok sider med er ”jamen, er toget kørt, eller kan jeg stadig nå at være med?”

Som svar på det, vil jeg fortælle en sjov lille historie fra min fortid. Jeg var een af Nokia Communicator super brugerne, og elskede min Nokia Communicator. Til jer, der ikke husker, hvad en Nokia Communicator var – var det altså denne håndvægt af en mobil telefon, man kunne klappe op og som havde”farveskærm” og tastatur. Der var ingen der skulle ”mess”e med min Nokia Communicator! og al argumentation omkring at skifte til en Iphone blev stædigt afvist som idioti med arsenaler af urokkelig argumentation. Steve Jobs skulle mange Iphone lanceringer hen, inden jeg til sidst måtte indse, at jeg selv var blevet disrupted og levede i en fornægtelse omkring teknologi skifte. I dag elsker jeg min Iphone og kunne ikke leve uden og den har optimeret mit arbejdsliv og privatliv eksponentielt i forhold til Communicatoren. Pointe: Omfavn udvikling og teknologisk innovation!. Den er ikke farlig men nyttig. Den gør dig til en bedre version af dig selv, mere konkurrence dygtig, og ultimativt klogere og højst sandsynligt rigere.

Stil dig selv spørgsmålet, hvad skal jeg nu lære og hvordan lærer jeg det? Hvordan bliver jeg bedre til at hjælpe min organisation? Og som leder og politker: Hvordan gør vi vores ansatte og vælgere til de dytigste indenfor de nye teknologi områder som cloud, Artificial Intelligence, machine learning, big data og analytics og Business Intelligence samt Internet of Things.

Foruden den teknologiske dygtiggørelse er også forandringsledelsen så umådelig vigtig i forbindelse med digital transformation, og gennemtænkes ikke klare strategier for forandringsledelse vil forsøg på digital transformation fejle.

Så konkluderende kan man betragte den digitale transformation som en katalysator for menneskelig evolution. Og hvor fantastisk er det lige?

Så altså – nej toget er ikke kørt – du er med i det – og det kører stærkt!

Men rejsen er ikke let og stiller store krav til totalt alligmenti hele organisationen. Fra de fysiske og praktiske migreringsprocesser over til definition af nye partnere, nye forretningsmodeller, nye koncepter og nye måder at behandle de enorme datamængder på i en digitaliserings process. En villig og comitted organisation med et positivt og fremadstræbende mindset.

Vinderne vil blive dem, der evner at tilpasse sig den nye virkelighed og ikke stædigt og nostalgisk fastholder fortiden. Vinderne vil blive dem, der formår at tilpasse hele organisationen og økosystemet til de ændrede forhold. Dem, der formår at transformere kulturen, arbejdspladserne, netværket, produkterne og servicen og værdien for kunder og borgere.

Er du klar?