Den Amerikanske økonomi og dens effekt på aktiemarkedet..

I forlængelse af tidligere posts, vil jeg hér kort skitsere, hvorledes Backed.ai ser situationen omkring USA’s økonomi og dens effekt på det amerikanske aktiemarked. Overordnet ser den amerikanske økonomi jo ud til at være i fin tilstand i øjeblikket. Ifølge det amerikanske handelsministeriums seneste tal blev 2017 afsluttet med en vækst på 2,5% i det kvartalsvise bruttonationalprodukt, BNP. Væksten faldt fra 3,2% i kvartalet før og de økonomiske prognoser udarbejdet af Trading Economics spår yderligere fald to kvartaler ind i det nye år efterfulgt af svag stigning de sidste to kvartaler af 2018. Arbejdsløshedsraten har siden slut 2009, hvor den peakede 10%, haft en faldende trend, som nu har ligget på 4,1% siden oktober 2017, hvilket er det 17-år laveste niveau. Dette fine tal ligger svagt under centralbankens estimat af den naturlige arbejdsløshedsrate på 4,5 til 5%. Forbrugspriserne steg med 2,2% i februar 2018 tæt på den pengepolitiske inflationsmålsætning på 2%. Forbrugsprisindekset har været i stigning siden maj 2017 fra 243,91 til 249,62 i februar 2018. I januar 2018 overgik forbrugerprisindekset den forventede stigning på 0,3% og endte med en 0,5% stigning, hvilket er den største spring i 8 år. Centralbanken – med Jerome Powell som formand – forøgede renten med 0,25 procentpoint til 1,50-1,75% og nævnte, at der er gradvise stigninger forude. Selv om de ovennævnte tal indikerer en fortsat sund økonomisk udsigt – hvor USA nærmer sig historisk  opsving – er der flere faktorer som vækker bekymringer. Dette på trods af Trumps plan om skattelettelse, som forventes at øge privatforbruget og sikre flere jobs. Den amerikanske dollar er devalueret til trods for en række faktorer, som kunne tænkes at ville styrke den. Heriblandt strammere pengepolitik og lempende skattereform, som bl.a. tilsigter at øge kapital indstrømning og reducere kapital udstrømning gennem lempet selskabsskat. Den offentlige gæld Den amerikanske økonomi står stadig stærk trods den enormt høje offentlige gæld på omtrent 20,5 billion USD. Gældsratioen i forhold til BNP lå sidste år på 105,4%. De seneste års gældsratio har været uset siden 2. verdenskrig. Gældsratioen giver et mål for landets evne til at betale gæld af. En høj ratio betyder, at der ikke bliver produceret nok til at afbetale gæld. Ifølge en undersøgelse udført af Verdensbanken, vil en langvarig gældsratio over 77% gnave cirka 1,7% af den økonomiske vækst. Niveauet på den amerikanske offentlige gældsratio vil derfor normalt betragtes som værende alarmerende, men dette er ikke tilfældet for USA, som kan få udstedt gæld i sin egen valuta. USA kan blot printe flere dollar til at betale sin gæld af – hvorfor der også er en lav misligholdelsesrisiko associeret med den offentlige gæld. En endnu større faktor er det lave renteafkast på USA’s gæld, hvilket har givet investorerne tiltro til USA solvens. Alligevel kan den høje gældsratio ses som én af konturerne til den kommende recession. Bliver den offentlige gæld ved med at nå nye drastiske højder, kan en mulig konjunkturnedgang være i hælene, da det offentlige budget er i kæmpe underskud – i februar 2018 havde USA et voksende underskud på $215 mia. – og det er ret usandsynligt, at BNP kan vokse hurtigt nok til at komme af med gældsbyrden. Underskuddet forudses at falde med flere hundrede milliarder dollar de kommende år afhængig af, hvor meget økonomisk vækst skattereformen vil bidrage med. Den høje underskud vil begrænse USA’s evne til at reagere kraftigt og fleksibelt på en recession, ifølge økonom Kenneth Rogoff. Situationen viser, at USA i de kommende år kan være et relativt risikabelt sted for investorer at agere.

De store amerikanske aktieindekser oplever for tiden deres stejleste fald i flere år. NASDAQ Composite faldt med 8,24% i løbet af den første uge i februar. Indekset blev sidst opdateret den 23. Marts med en værdi på $6.992,67, hvor det faldt med 4,80% de sidste to dage. S&P 500 faldt 8,52% i den første uge af februar og 4,56% de sidste to dage til $2.588,25. Dow Jones Industrial Average er i de samme perioder faldet med hhv. 8,88% og 4,66% og har nu en værdi på $23.533,20. Det store fald i indekserne i februar måned skyldes den uventede stigning i forbrugerpriserne, som fik investorerne til at frygte en mulig højere end forventet rentestigning fra centralbanken, som ville påvirke det private forbrug negativt. Præsidenten Trumps afsløring af planer om indførslen af told på den kinesiske import i starten af Marts, er som jeg skrev i tidliger posts, at hælde benzin på bålet. Tolden har fremkaldt bekymring for, at en handelskrig vil eskalere. En handelskrig mellem to af de største økonomier vil forårsage store konsekvenser for den amerikanske økonomi, hvilket naturligvis vil påvirke aktiemarkedet også. Priser på kinesiske importvarer vil stige og samtidig vil amerikanske eksportvirksomheder som Apple miste store profitter. På grund af investorernes frygt for en handelskrig, er aktierne præcis som jeg varslede i December raslet ned. Nedgangen i det amerikanske aktiemarked afspejler også de udenlandske investorers forventning til den amerikanske dollar. Den delvise forklaring på aktieindeksernes fald – på trods af at dollaren er faldet omkring 17% og 10% i værdi i forhold til hhv. euroen og trade-weighted dollar indekset – skyldes forventningen om en vedvarende depreciering af USD. Altså bør depreciering af dollaren normalt tiltrække udenlandske investorer, da de nu kan købe flere aktier for deres respektive indenlandske valutaer – men dette er ikke tilfældet – de har en forventning om at dollaren vil fortsat falde i en længere periode, hvilket en investering i amerikanske aktier nu kan medføre tab senere, når investorerne skal sælge deres aktier og veksle de amerikanske dollars, som har mistet meget værdi. Som nævnt tidligere har de økonomiske – samt politiske – bekymringer og spændinger gjort den amerikanske aktiemarked et risikabelt område for investorer at handle, på trods af at de makroøkonomiske faktorer ligger fint i øjeblikket. Dog er det i min optik uundgåeligt, at aktiemarkedet således bevæger sig imod et Bear Market, og ikke blot er midlertidige fluktuationer.

I Backed.ai arbejder vi med alternative portefølje strategier end investering i noterede aktier.  Vi tror på, at større afkast kan opnås i vækstvirksomheder og satser på og anbefaler vores investorer sunde, vækstvirksomheder, der kan give store afkast. Vi indgår i disse vækstvirksomheders management sammen med vore investorer, optimerer disse, med 360 graders tiltag, fra branding og PR tiltag, til styrket ledelse, øget salgsfokus og optimering af top og bundlinie.

For yderligere info skriv til kevin@backed.ai