BACKED.ai giver Danske BANK!

Da overraskende mange er vilde med mine posts af faglig karaktér, vil jeg idag vende blikket imod de danske aktier. Hér har særligt een aktie pt. vores og vores investorers fulde opmærksomhed og det er: Danske Bank aktien. Som de – der har fuldt mig på sociale medier den seneste tid måske har undret sig over, dvs. posts af ret store private fly på min Instagram – der er landet i kbh LOL – så tilhører disse de store hedge fund managers fra USA, som vi taler med ang bl.a. Danske Bank aktien, som jo ved aller første øjekast er den smukke dreng i klassen.

Man har flot fået ryddet op efter de kriminelle aktiviteter i Estland – afsat den ansvarlige mv. Og betalt sine bøder og indgået de forlig, der umiddelbart skulle lægge en dæmper på den måske største bank skandale i Skandinavien i nyere tid.

Som yderligere manifestering af, at man ikke (længere) accepterer hvidvask – har man så nu valgt at vende hele det danske crypto community ryggen – et forhold, jeg kommer tilbage til, da der er langt dybere grunde til dette tiltag end argumentation omkring hvidvaskning og forhåndskriminalisering af helt uskyldige danske “familie far coin holdere” med straffeattester så hvide som korset i Dannebrog.

I regnskaber mv. bryster man sig ligeledes af at være blivet bedre til at forrente egenkapitalen – og det er man – men sandheden er, at de metoder, der nu benyttes for inddrivelse og kreditstyring, langt overstiger, hvad der er etisk og moralsk forsvarligt og i mange tilfælde også rent faktisk på kant med internationale beskyttelser af forbrugere, særligt mindre erhvervsdrivende / iværksættere og i enkelte tilfælde – den danske lovgivning.

Alt i alt betyder dette, en alarmerende illoyal kundebase, der kun agerer “loyalt” – fordi de personlige hæftelser, pantsætninger og ekstremt høje renter – og den indirekte eller ofte direkte trussel om træk af alle lån – konkursbegæringer mv – hvis ikke der makkes ret – stavnsbinder børnefamilierne, iværksætterne, virksomhedsejerne til stilsigende accept af oftest helt urimelige forhold som pression og misbrug af balance forholdet mellem bank og låntager/kunde.

For med de nye, disruptive kræfter i det decentraliserede verdenssamfund – de nye store markeder som crypto markedet – med Market Caps så voldsomme, at de med få klik fra få coin holders (såkaldte Whales) med få regnskabsårs eksekvering let kunne refinansiere hele den danske privat – og erhvervsøkonomi!!! Og så er der dømt massiv kundeflugt. Og den vil komme.

Og hvad tror DU, der vil ske med de ca 15 mia. af dine beskattede kroner, Danske Bank hvert år generer på gebyrer, når de decentraliserede systemer kan tilbyde samme ydelser instant og uden omkostninger? Eller når kapitalen flyder frit og lånemarkedet bliver disrupted og parcel huset bliver Crowd lended af 350.000 coin holders på 3-4 minutter eller virksomhedsejeren får 5-10 mill i kredit på baggrund af sin forretningsplan via en smart contract?

Historien har gang på gang vist os, at “masserne” ALTID vinder, at emperier falder og udnyttelse af magtpositioner, grådighed og optimering på bekostning af kundernes loyalitet og ALTID er kortvarige og ALTID giver bagslag og ultimativt bliver en meget, meget dårligere forrretning – end den umiddelbare høje gevinst, der opnås i et regnskabsår ved tilsidesættelse af alle ikke bundlinie relaterede forhold.

Derfor er det i min optik således omsonst at tale i rosende ord om en egenkapitals forretning på 12,5 procent til 13 procent, når kundeloyaliteten, som konsekvens heraf destrueres og future cashflow trues.

Jeg vil slet ikke gå ind i hvad optimeringen har betydet og vil betyde internt i organisationen – men også hér er de samme mekanismer gældende – en illoyal organisation – der let vil kunne lokkes videre – når de nye cryptobaserede banker og finansielle koncepter indenfor kort tid blomstrer op og nogle allerede skinner – Bitcoin Suisse eksempelvis.

Vi stiller også spørgsmålstegn ved, hvor længe Mærsk vil opretholde sin – er det 20 procent (?) – aktie post i banken.

Fokus på kerneforretningen har aldrig været en dum ide’ – heller ikke for Mærsk, og jeg vil vædde en pølse og en Cocio i pølsevognen ved siden af Mærsk hovedsæddet på, at den dygtige Mærsk bestyrelse HAR tænkt tanken allerede. Et så nobelt selskab som Mærsk kunne jeg godt forudse, ville kalde “urettidig omhu” på fadesen omkring Estland hvidvasknings sagen, (og de øvrigt nævne forhold beskrevet her) og frasælge i frygt for associering med den type aktiviteter for beskyttelse af egne interesser (samt naturligvis pga. de ricisi, der er beskrevet her) – og tror personligt ikke, at et enkelt rullende hoved er nok i denne sag. Men det bliver spændende, at følge omend et evt. frasalg ikke ville være et godt signal i markedet eller for Danske Bank aktie kursen.

Det er heller ikke i min optik plausibelt, at den nyoprettede Wealth Division kan udkonkurrere de dygtige formueforvaltere som Saxo Bank, BIL Bank, Carnegie mfl – jeg ville ikke personligt satse min datters børneopsparing herpå!

Og tror heller ikke på June projektet – selvom det er en umiddelbar smart måde, at få de mindre aktie vante retail investorer til at købe foreslåede aktier på i et Bear Market.

De helt håndgribelige fakta – som at selskabet har tabt noget der ligner 30 mia i Market cap taler sit eget sprog – dette pga udenlandske investorers / hedge fondes mv tommelfinger nedad, frasalg og shorting af aktien. Hele 140.000.000 kr er frasolgt af udenlandske investorer og mange flere på vej.

Hertil erlægges, at investerings rådgivningen fra bankens egne rådgivere og økonomer fortsat fastholder billedet af et Bull Market overfor kunder – trods alle indikationer – fra nedadgående trends på DAX – til de amerikanske aktier – og stemningen i 100.000vis af selskaber – peger i retning af et længerevarende Bear Marked.

Der er ikke taget højde for de professionelle investorers nedskrivning af risici profilerne og snart vil gode aktiehistorier prælle af på disse – og således bør forventningerne til fremtidig indtjening afspejle dette faktum.

Også det overordnede snapshot af verdensøkonomien, som bankøkonomerne beskriver, er i vores optik for positiv. Historiske nøgletal, som ikke længere har hold i virkeligheden lægges til grund for et fiktivt billede af et blomstrende Bull Market.

Der stilles også spørgsmålstegn ved kreditkvaliteten.

Vi så under boligkrisen i USA – hvorledes rating bureauer blev betalt fyrsteligt.

For gode ratings på trods af reelt meget værre situation. Hos Danske Bank har man valgt at betale Moodys for kreditvurderingen, der er yderst positiv.

Man har i rapporten ikke gjort Backed.ais betragtninger gældende.

Nedskrivninger af kreditter forudsættes i kreditvurderingerne – men der er ikke taget højde for effekt af handelskrige – bobler eller konkurrenceforvriddende techs – crypto trusler eller andet i analyserne.

Når man hertil erlægger det faktum, at over 33 procent af lånene er til de stærkt pressede sektorer, som landbrug og kommercielle ejendomme, kan pludselige rentehop stærkt forværre situationen.

Det er også efterhånden alment kendt, at boligmarkedet er overophedet – og hverken rapporter eller kreditvurderinger tager højde for effekter og konsekvenser for indtjening og rentabilitet ved eksempelvis en ny bolig bubble.

De hurtigt omsættelige aktiver i kapitalberedskabet ved uforudset krise i worst case niveau og omfang, er heller ikke i tilstrækkeligt omfang redegjort for i hverken årsregnskab, analyser eller kreditvurderinger.

Tidligere betragtninger fra Finansiel Stabilitet er ej heller synlige.

Alt i alt stiller vi, hedge managers og en lang række investorer, spørgsmålstegn ved Danske Bank aktiens nuværende værdi og reelle værdi og hvorvidt investorernes kapital i virkeligheden ville være bedre forrentet på kort og langt sigt i de nye asset classes og vækstvirksomhederne…

Backed.ai tilbyder nu alle Danske Bank investorer GRATIS rådgivning ang. portefølje strategier (for crypto og private Equity) samt GRATIS benchmark analyse af nuværende positioners forrentning op imod de af Backed.ai foreslåede strategiers alternative forrentning.